Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

SLIDE + GIÁO TRÌNH + BÀI TẬP VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG I + II +III

Slide Vật lý đại cương I - PGS.TS ĐỖ NGỌC ẤN  (Viện Vật lý kỹ thuật)

1.Cơ năng - Trường lực th
2.Dao động sóng cơ
3.Động học chất điểm
4.Động lực học chất điểm
5.Hệ chất điểm - Vật rắn
6.Khí thực
7.Nguyên lý DLH I
8.Nguyên lý DLH II
9.Thuyết động học phân tử

Tải về : Click
Slide Vật lý đại cương II - PGS.TS ĐỖ NGỌC ẤN  (Viện Vật lý kỹ thuật)
 Tải về : Click

Slide Vật lý đại cương III - PGS.TS ĐỖ NGỌC ẤN  (Viện Vật lý kỹ thuật)
Tải về : Click

Ngoài ra còn các giáo trình tham khảo sau:
1.Vật lý Đại Cương - Phần Cơ nhiệt - Phạm Duy Lác
Click
Click

2.VLĐC - Điện, Điện Từ
Click

3.Vật lý Đại Cương - Học viện BCVT
Click

4.Trắc nghiệm VLĐC - phần Cơ học
Click

5.Trắc nghiệm VLĐC - A2
Click

6.Ebook của ĐH SPKT HCM
Click
Click
Click
Click
Click
Click
Click

7.giải bài tập cơ học
Click

1 nhận xét: